Aanvullende maatregelen om hersteloperatie te versnellen

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Friday, June 2 2023, column.

Het kabinet wil met een aanvullend pakket maatregelen zorgen voor een verdere versnelling en verbetering van het herstel voor ouders die zijn geraakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het gaat onder andere om de invoering van een alternatieve route voor ouders met aanvullende schade, aanpassing en vereenvoudiging van het bezwaarproces en een vlottere verstrekking van dossiers. De maatregelen, die nog worden uitgewerkt, komen bovenop de acties die afgelopen februari zijn aangekondigd om met name de integrale beoordeling te verbeteren en te versnellen.

Om sneller duidelijkheid te geven aan ouders die na de integrale beoordeling nog aanvullende schade hebben, wil het kabinet een nieuwe vorm van schadeafhandeling aanbieden naast de behandeling door de Commissie Werkelijke Schade. Uitgangspunt daarbij is een schadekader met vaste bedragen. Daarmee kun je sneller toetsen. Ook hoeven zij geen causaliteit aan te tonen, waardoor de bewijslast voor ouders wordt verminderd. Dat betekent dat zij niet meer precies hoeven aan te tonen dat schade het gevolg is van de toeslagenaffaire. Als partijen het eens zijn, wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten. Ouders krijgen zelf de keuze welke schadeafhandeling het beste past bij hun situatie.

Dat schrijft staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane in een brief bij de voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen die na de ministerraad naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het voorstel is onderdeel van een reeks aanvullende en nieuwe acties op een aantal onderdelen in de hersteloperatie. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt en getoetst op uitvoerbaarheid en financiële consequenties. Eind juni ontvangt de Kamer een brief over de verdere uitwerking en haalbaarheid van de verschillende maatregelen. Er wordt op dit moment nog hard gewerkt om de uitvoerbaarheid te toetsen.

Staatssecretaris De Vries: “Ik wil niets liever dan dat ouders dit zo snel mogelijk af kunnen ronden en verder kunnen met hun leven. Daarom blijven we telkens zoeken naar mogelijkheden om de hersteloperatie te verbeteren. Voor mij is belangrijk dat ouders meer zelf de keuze hebben bij de verschillende stappen in het herstelproces.”

Bezwaar en beschikbaarheid van dossiers

Ouders die een bezwaar hebben ingediend moeten op dit moment vaak lang wachten op de afhandeling. Om dit te versnellen wil het kabinet niet meer alle (eenvoudige) bezwaren apart voorleggen aan de Bezwaarschriftenadviescommissie. Ook worden stappen gezet om te zorgen dat ouders sneller kunnen beschikken over hun dossier. Daarvoor wordt zoveel mogelijk met één type dossier gewerkt en er komt software beschikbaar voor het anonimiseren van gegevens van derden.

Voortgang hersteloperatie

Tot en met april 2023 hebben 62.300 personen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. In totaal zijn 29.400 ouders erkend als gedupeerde. Vanaf het moment van aanmelding hebben ouders recht op ondersteuning vanuit de gemeente waar zij wonen. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen binnen een paar weken 30.000 euro. Daarnaast worden schulden gepauzeerd en aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden. Circa 90 procent van de schulden zijn inmiddels afgehandeld. Ook is afgelopen november de kindregeling gestart. Inmiddels hebben ruim 25.000 kinderen een bedrag ontvangen. Ook is bij 35 procent van de aangemelde ouders de integrale beoordeling afgerond. Het lijkt nog steeds haalbaar om 57.000 integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 te hebben afgerond.