50PLUS kritisch over wetsvoorstel noodbevoegdheid

Source: 50PLUS i, published on Monday, May 15 2023.

“Heeft de minister geen vertrouwen in het functioneren van de Eerste Kamer, vraag ik hem? De Eerste Kamer heeft tijdens de Covid-periode genoegzaam aangetoond dat iedere keer dat een beroep op haar werd gedaan voor een spoedbehandeling zij daar gevolg aan heeft gegeven. Geeft dat de minister niet de overtuiging dat de rol van de Eerste Kamer ook bij het inzetten van de noodbevoegdheid een essentiële is?”.

Deze woorden sprak 50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay maandag 15 mei bij de behandeling van wetsvoorstel eerste trance van de Wpg (Wet Publieke Gezondheid). Zij wees erop dat dit wetsvoorstel tijdens de schriftelijke behandeling al ontelbare vragen bij vrijwel alle fracties heeft opgeroepen.

Ook nu, bij de behandeling in de Senaat, stelde Martine Baay zich in een grote reeks vragen kritisch op. Zo zei zij onder meer dat de 50PLUS-fractie ook worstelt met het moment waarop dit wetsvoorstel aan de Eerste Kamer wordt gepresenteerd.

“Wij hadden de beschikking willen hebben over de evaluatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de genomen maatregelen tijdens de Coronacrisis. Maar die ontbreekt. Wanneer komt deze evaluatie. De noodmaatregelen worden nu wettelijke verankerd zonder dat we een helder beeld hebben over de doelmatigheid van elk afzonderlijk instrument."

“Als Eerste Kamerlid hebben we de plicht om wetgeving te toetsen op onder meer doelmatigheid, hierin wordt mijn fractie nu belemmerd. Heeft de minister zelf niet de behoefte te weten welke noodmaatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het terugdringen van de virusverspreiding. Denkt hij bijvoorbeeld dat de Corona-app een zinvol instrument was?”, zo bracht Martine Baay naar voren.

Ze sprak ook van het inmiddels ontstaan van een juridische lappendeken - “zeg maar broddelwerk” - aan nood- en crisismaatregelen die collectief als vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden opgelegd.

Lees HIER het hele betoog van Martine Baay.

© 15 mei 2023

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Dank u wel

Uw aanmelding is geslaagd.