Leonie Vestering (PvdD) tijdelijk met verlof

Monday, May 8 2023, 15:02

DEN HAAG (PDC i) - Kamerlid voor Partij voor de Dieren Leonie Vestering i verlaat wegens gezondheidsredenen tijdelijk de Tweede Kamer. Op haar website laat de partij weten dat Vesterings vervanger Eva Akerboom i zo snel mogelijk beëdigd zal worden.

Akerboom diende al eerder als tijdelijk Kamerlid in 2018 en 2022. Zij zal zich in de Tweede Kamer, net zoals Vestering deed, bezighouden met stikstof, de NVWA, landbouw, veehouderij, zoönosen, dierenrechten, voedsel, biodiversiteit, natuur en in het wild levende dieren.

Leonie Vestering is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren i. Naar verwachting zal haar ziekteverlof tot augustus 2023 duren.

Bron: Partij voor de Dieren