Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Monday, February 6 2023

Bij wetsvoorstellen 35468 - Wet hardheidsaanpassing Awir (verzachting hardheden die zich bij de toepassing van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voordoen), 35704 - Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 (Herstel Toeslagen) en 36151 - Wet hersteloperatie toeslagen is een brief ondergebracht.

Bijlagen