Voormalig Eerste Kamerlid Toos Grol-Overling (CDA) overleden

Friday, January 13 2023, 12:15

DEN HAAG (PDC i) - Op 12 januari 2023 is Toos Grol-Overling op 91-jarige leeftijd overleden. Zij zat namens het CDA tussen 1982 en 1999 in de Eerste Kamer en daarvoor namens de KVP in de gemeenteraad van Hengelo en de Provinciale Staten van Overijssel.

Grol-Overling was deskundige op het gebied van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. In Tanzania was zij in de jaren 1960 actief als docente en onderzoeker en had zodoende zelf kennis kunnen opdoen van problemen in de ontwikkelingslanden. In Enschede en Hengelo was zij stafdocente aan de Sociale Academie.

In de Eerste Kamer was zij enige tijd plaatsvervangend voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs en woordvoerder op het gebied van koninkrijksrelaties.

Bron: Eerste Kamer