36243 NL - wetsvoorstel
Wijziging van verschillende wetten in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 8 november 2022 ingediend door de Minister voor Rechtsbescherming, Weerwind i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, mede gelet op artikel 57, vierde lid, van de Grondwet, wenselijk is regels te stellen in verband met de onverenigbaarheid van het rechterschap met het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het lidmaatschap van het Europees Parlement, alsmede dat het wenselijk is enige andere regels te stellen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, waaronder een regeling voor het voeren van een integriteitsbeleid, een regeling voor het bezit en melden van financiële belangen, alsmede enige andere regels die verband houden met de rechterlijke organisatie.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

2.

Documenten

(20 stuks)

2 8 november 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362431
Koninklijke boodschap
 
2 8 november 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362432
Voorstel van wet
 
2 8 november 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362433
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.