F.M. (Franc) Weerwind

foto F.M. (Franc) Weerwind
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Franc Weerwind (1964) is sinds 10 januari 2022 minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte IV i. Hij is lid van D66 en was sinds 2015 burgemeester van Almere. Eerder was hij burgemeester in Niedorp en Velsen en gemeentesecretaris.

D66
in de periode 2022-heden: minister

1.

First names

Franciscus Max (Franc)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 22 September 1964

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • waarnemend gemeentesecretaris, gemeente Leiderdorp, from 2000 until 2001
 • gemeentesecretaris van Wormerland, from 2001 until 1 December 2004
 • burgemeester van Niedorp, from 1 December 2004 until 16 September 2009
 • burgemeester van Velsen, from 16 September 2009 until 9 September 2015
 • burgemeester van Almere, from 9 September 2015 until 10 January 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Rechtsbescherming, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Is als minister belast met 1. Raad voor de Rechtspraak/zittende magistratuur; 2. Juridische beroepen; 3. Rechtsbestel; 4. Rechtsbijstand; 5. Slachtofferhulp; 6. Sanctiebeleid (DJI, incl. TBS); 7. Justitieel Jeugdbeleid; 8. Aanpak recidive; 9. Uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen; 10. Adoptie; 11. Preventie; 12. Wet Rechterlijke Organisatie; 13. Wet Burgerlijke Rechtsvordering; 14. Herziening Wetboek van Strafvordering; 15. Wetgevingskwaliteit; 16. Privaatrecht, incl. personen- en familierecht; 17. Faillissementswet; 18. Algemene Wet Bestuursrecht; 19. Auteursrecht/intellectueel eigendom; 20. Kansspelen; 21. Bescherming persoonsgegevens; 22. Autoriteit Persoonsgegevens; 23. Dienst Justis; 24. CJIB; 25. Raad Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming; 26. Raad Kinderbescherming

5.

Other positions

Previous
 • voorzitter Fietsersbond, from 4 February 2017 until January 2022

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Stelde in 2022 samen met minister Bruins Slot de Staatscommissie Rechtsstaat in, die het functioneren van de rechtsstaat moet analyseren en voorstellen moet doen voor versterking van de rechtsstaat. Bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen krijgt daarbij nadrukkelijk aandacht.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2023 een (Staatsblad 87) wet tot stand ter verbetering van de doorstroom naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. De criteria waaraan de rechter moet toetsen worden minder streng. Daardoor moet het aantal problematische schulden worden teruggedrongen. Het wetsvoorstel was in 2021 door minister Dekker ingediend. (35.915)
 • Bracht in 2023 een wet tot stand waarmee de mogelijkheid van de gecombineerde geslachtsnaam wordt ge├»ntroduceerd. Kinderen kunnen daardoor de achternamen van beide ouders dragen. Als er geen keuze wordt gemaakt, krijgt het kind in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap de achternaam van de vader of duomoeder en van de (geboorte)moeder bij een ongehuwde of niet-geregistreerd partnerschap. De keuze geldt voor alle eventueel volgende kinderen. (35.990)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Hij groeide op in Nieuw-Vennep
 • Medeoprichter van Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.