36229 NL - wetsvoorstel
Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 24 oktober 2022 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijkgraaf i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is te komen tot een andere verdeling tussen de overheid, ouders en studenten met betrekking tot de bijdrage in de kosten van studeren in het hoger onderwijs, dat het billijk is aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd een tegemoetkoming te verstrekken, en dat het de doorstroom van mbo-gediplomeerden naar het hoger beroepsonderwijs ten goede kan komen, indien voor deze groep studenten de zogenoemde 1-februariregeling wordt verruimd naar een 1-septemberregeling.

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties en in de Eerste Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(79 stuks)

2 24 oktober 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST362291
Koninklijke boodschap
 
2 24 oktober 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST362292
Voorstel van wet
 
2 24 oktober 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST362293
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.