Brief regering; Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening' - Bedrijfslevenbeleid

Deze brief is onder nr. 498 toegevoegd aan dossier 32637 - Bedrijfslevenbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Advies van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap over 'Dienstbare Dienstverlening'
Document date 07-06-2022
Publication date 09-06-2022
Nummer KST32637498
Reference 32637, nr. 498
Commission(s) Economische Zaken en Klimaat (EZK)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

32 637

Bedrijfslevenbeleid

Nr. 498

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2022

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap heeft haar advies uitgebracht «Dienstbare dienstverlening». Het advies is tot stand gekomen na verzoek van het kabinet om een aantal aanbevelingen te doen ter versterking van de impact van informatie en advies aan ondernemers. Om te komen tot dit advies is het onderzoeksbureau KplusV gevraagd om onderzoek te doen naar de staat van de dienstverlening en knelpunten in beeld te brengen. Dit onderzoek stuur ik uw Kamer tevens toe. Het kabinet bedankt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor het advies.

Advies

Het advies beoogt bij te dragen aan het verbeteren van de toegang van het brede mkb tot de dienstverlening van de overheid op het gebied van ondernemerschap. Het advies kent twee componenten:

  • • 
    landelijke afspraken op hoofdlijnen maken over het aanbod van mkb-dienstverlening met KvK, RVO en ROM's,
  • • 
    een specifieke aanpak voor transitiethema's (verduurzaming, digitalisering, arbeidsmarkt).

Vervolgstappen

De inhoudelijk reactie op het advies zal na de zomer aan uw Kamer worden gestuurd. Op korte termijn zal er een bestuurlijke bijeenkomst met KvK, RVO en ROM's worden georganiseerd om het gecreëerde momentum en positieve energie bij de stakeholders te behouden.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

M.A.M. Adriaansens

kst-32637-498 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 32 637, nr. 498


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.