Stemmingen Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Document date 19-04-2022
Publication date 19-04-2022
Nummer HTK20212022-74-10
Reference 35962; 35962;10; 35962;13; 35962;10
External link original article
Original document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1152 i van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (PbEU 2019, L 186) (Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) (35962).

(Zie vergadering van 12 april 2022.)

De voorzitter:

Het amendement-Van Beukering-Huijbregts (stuk nr. 10) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kath-mann/Maatoug (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB en FVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, de PVV en Groep Van Haga ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van JA21, de PVV, Groep Van Haga en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Stemmingen Wet implementatie

EU-richtlijn transparante en voorspelbare 19 april 2022

Tweede Kamer

74-10-1

arbeidsvoorwaarden    TK 74


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.