36078 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 april 2022 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip i.

 

Wijziging van de Wet inburgering 2021 (Wi 2021) in verband met aanpassing van het overgangsrecht. Het overgangsrecht wordt aangepast zodat meer rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden van inburgeraars die nog onder de Wi 2013 vallen. Het gaat hierbij om de ontheffing van de inburgeringsplicht, verlenging van examentermijnen en terugbetaling van de lening. Ook wordt de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen uitgebreid. Tot 1 januari 2022 zijn inburgeraars ingestroomd onder de Wet inburgering (Wi 2013) en daarmee zal het inburgeringsregime van deze wet nog zeker tot 2027 doorwerken. De Wi 2013 is opgezet als een strenge wet, waar de verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt bij de inburgeringsplichtige. De uitvoeringspraktijk heeft geleerd dat dit stelsel een aantal belemmeringen kent waardoor de inburgering niet altijd goed verloopt. De verbetermogelijkheden konden niet voor inwerkingtreding van de Wi 2021 worden gerealiseerd. Dit wetsvoorstel zorgt voor een grondslag om de verbetermogelijkheden ook na de datum van inwerkingtreding uit te voeren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(29 stuks)

2 14 april 2022, koninklijke boodschap, nr. 1     KST360781
Koninklijke boodschap
 
2 14 april 2022, voorstel van wet, nr. 2     KST360782
Voorstel van wet
 
2 14 april 2022, memorie van toelichting, nr. 3     KST360783
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.