Europa Vandaag: een jarige euro en verantwoordingsdag voor de ECB

Monday, February 14 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Europees Parlement

Een jarige euro met bezoek van Christine Lagarde

Om 17:00 vandaag opent voorzitter Roberta Metsola de plenaire vergadering van het Europees Parlement i. Op de agenda staan onder andere het twintig jarig bestaan van de euro en het jaarverslag 2021 van de Europese Centrale Bank i, waarvoor ECB-president Christine Lagarde i aanwezig zal zijn. De ECB staat op het moment in de schijnwerpers vanwege de hoge inflatie in de eurozone. De vraag wat de ECB de komende tijd gaat doen om de inflatie te remmen zou daarom zomaar een belangrijke kwestie in het debat kunnen worden.

Verder gaat het Parlement ook stemmen over een aantal zaken, waaronder over een voorstel voor macro-financiële bijstand aan Oekraïne.

Straatsburg is ook de rest van het week het toneel van plenaire vergaderingen van het Europees Parlement. Nog tot en met donderdag vergaderen de Europarlementariërs in het Louise Weissgebouw.

 

 
3418th Agriculture and Fisheries Council
Bron: The Council of the European Union

Raad van Ministers i bijeen in twee samenstellingen

Vandaag vinden er informele bijeenkomsten van zowel de ministers van Handel als van de ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid plaats. De ministers van Handel houden hun tweede dag van overleg in Marseille en spreken met Eurocommissaris Dombrovskis.

Voor de ministers van Sociaal Beleid is het de eerste dag van een tweedaags overleg in de Franse stad Bordeaux. Zij zullen spreken over de prioriteiten van het Frans voorzitterschap i. Ook wordt er extra aandacht geschonken aan de impact van klimaatverandering en de digitalisering van de arbeidsmarkt.

 

En verder...

De Franse minister van Landbouw en Voedsel presenteert het programma van het Franse voorzitterschap aan de commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Frans Timmermans i heeft een volle agenda. Hij is aanwezig bij twee evenementen over groene energie en spreekt met de Poolse minister voor Klimaat.

 

Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

14 februari, 17:00-23:00

Europees Parlement

Plenaire vergadering over onder andere het jaarverslag van de ECB en Europese Ombudsman en Europese Richtlijnen voor offshore hernieuwbare energie

13-14 februari

Raad van de EU

Informele bijeenkomst ministers van Handel

14-15 februari

Raad van de EU

Informele bijeenkomst ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

14 februari, 19:45-22:15

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Vergadering over onder andere het programma van het Franse voorzitterschap

14 februari

Frans Timmermans

Gesprek met Poolse Klimaatminister en aanwezigheid bij evenementen groene energie