Mr.Drs. Ch.A. (Christophe) van der Maat

foto Mr.Drs. Ch.A. (Christophe) van der Maat
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Source: Parlement.com.

Christophe van der Maat (1980) was van 10 januari 2022 tot 30 oktober 2023 en sinds 24 november 2023 staatssecretaris van Defensie (personeel en materieel) in het kabinet-Rutte IV i. Per 30 oktober 2023 werd hij (tijdelijk) staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De heer Van der Maat was sinds 2015 voor de VVD gedeputeerde van Noord-Brabant en eerder onder meer adviseur van de gemeente Dordrecht en ambtenaar van de gemeente Roosendaal.

VVD
in de periode 2022-heden: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
(Christophe)

Place and date of birth
Boxmeer, 29 October 1980

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • directeur maatschappij en economie, gemeente Roosendaal, from 2013 until 2015
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from March 2015 until 22 May 2015
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from March 2019 until 22 May 2019
 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, from 22 May 2015 until 10 January 2022 (belast met mobiliteit en verkeersveiligheid, energietransitie f, Financiën, organisatie, dienstverlening en ICT)
 • staatssecretaris van Defensie (onder meer belast met personeel en materieel), from 10 January 2022 until 30 October 2023
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder meer belast met vreemdelingenzaken en asiel), from 30 October 2023 until 24 November 2023 (in vervand met ziekte van staatssecretaris Van der Burg)
 • staatssecretaris van Defensie (onder meer belast met personeel en materieel), from 24 November 2023

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris van Defensie belast met 1. Personeelsvoorziening, waaronder begrepen de algehele vernieuwing van het personeelsmodel en loongebouw, 2. Materieelvoorziening, wapensystemen, IT en innovatie, 3. Internationale samenwerking op genoemde gebieden, 4. Bedrijfsveiligheid en 5. Verduurzaming en concentratie Defensie Vastgoed portefeuille
 • Was als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid belast met: 1. Vreemdelingenzaken/migratie, 2. artikel 1F Vluchtelingenverdrag, 3. Grensbewaking in vreemdelingenzaken, 4. Rijkswet Nederlanderschap, 5. Mensenhandel en prostitutie, 6. Mensensmokkel, 7. Internationaal migratiebeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2022 samen met minister Ollongren de Defensienota 2022 'Sterker Nederland, veiliger Europa' uit. Daarin worden nieuwe investeringen (5 miljard euro extra) aangekondigd en onder meer de vorming van een supporteenheid voor special operations forces en de komt van 6 extra F-35's.
 • Was in 2024 verantwoordelijk voor het besluit om in 15 jaar de vier Luchtverdediging- en commandofregatten van de Koninklijke Marine te vervangen. Daarbij krijgt de Nederlandse industrie een belangrijke rol.
 • Was in 2024 verantwoordelijk voor het besluit om de bouw van vier nieuwe onderzeeboten te gunnen aan de Franse firma Naval. De eerste twee boten moeten binnen tien jaar na tekening een contract worden geleverd. Voorwaarde voor de gunning was een industriële samenwerkingsovereenkomst met Nederlandse bedrijven.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.