N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip

foto N.H. (Nicoline) van den Broek-Laman Trip
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Ervaren bestuurster die in 1993 voor de VVD Eerste Kamerlid werd en tussen 1999 en 2005 de VVD-Eerste Kamerfractie leidde. Adellijke dame met grote belangstelling voor cultuur, een onderwerp waarover zij ook in de Kamer het woord voerde. Hield zich ook enige tijd bezig met sociale zaken. Dochter van een directeur van Philips. Was, na te zijn opgeleid tot kleuterleidster, onder meer negen jaar gedeputeerde van Gelderland en acht jaar burgemeester van Heemstede. Wist altijd met veel overtuigingskracht de standpunten van haar fractie naar voren te brengen.

VVD
in de periode 1993-2007: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First names

Nicoline Hobbine (Nicoline)

2.

Personal data

Place and date of birth
Eindhoven, 19 July 1937

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met onder meer welzijn, volkshuisvesting, gezondheid, emancipatie, sociaal-cultureel werk en onderwijs) van Gelderland, from 2 June 1982 until 15 April 1991
 • waarnemend Commissaris van de Koningin in Gelderland, from November 1990 until April 1991 (in verband met ziekte van ir. M. de Bruijne)
 • burgemeester van Heemstede, from 16 July 1993 until 1 June 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 September 1993 until 12 June 2007
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1999 until 1 May 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • vrijwilliger Koninklijk Kabinet van Schilderijen "Het Mauritshuis" te 's-Gravenhage, from 2007

Previous (2/26)
 • lid commissie bestuurlijke toekomst Goeree-Overflakkee, from January 2009 until 31 March 2009
 • vrijwilliger Politie Haaglanden, from 2009 until 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 15 June 1999 until 26 October 1999
 • voorzitter vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 May 2000 until 12 June 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde in 1997 een belangrijke rol bij de verwerping van een wetsvoorstel over geestelijke verzorging in onder andere zorginstellingen. Haar fractie vond het voorstel overbodig.

Private life
 • Haar vader was directeur N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken en van NKF (Nederlandse Kabel Fabrieken) te Delft
 • Haar echtgenoot was ingenieur van Rijkswaterstaat in (o.a.) Gelderland
 • Haar dochter was gemeenteraadslid in Utrecht

Titles of nobility
 • jonkvrouwe

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.