Brief van de minister van I&W met antwoorden op in het mondeling overleg op 12 oktober 2021 over milieueffectrapportages gestelde vragen

Wednesday, December 15 2021

Bij dossier 29383 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu en wetsvoorstel 34287 - Implementatie van richtlijn 2014/52/EU betreffende herziening van de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten is een brief ondergebracht.