Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over de OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Thursday, December 2 2021

Bij dossiers 25839 - Tegoeden Tweede Wereldoorlog, 26419 - Toerisme en recreatie, 31482 - Cultuursubsidies, 32156 - Monumentenzorg en 32820 - Nieuwe visie cultuurbeleid en wetsvoorstellen 33846 - Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, 35570 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 en 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissie: Education, Culture and Science (OCW)