Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 4 november 2021

Thursday, November 4 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Besluiten bij: 35936 - Reparatiewet forensische zorg

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 35869 - Innovatiewet Strafvordering

Besluiten bij: 17050 - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 29517 - Veiligheidsregio's

Besluiten bij: 29398 - Maatregelen verkeersveiligheid

Besluiten bij: 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022

Besluiten bij: 34843 - Seksuele intimidatie en geweld

Besluiten bij: 30821 - Nationale Veiligheid

Besluiten bij: 29754 - Terrorismebestrijding

Besluiten bij: 29911 - Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Besluiten bij: 33173 - Prestaties in de strafrechtketen

Besluiten bij: 31753 - Rechtsbijstand

Besluiten bij: 19637 - Vreemdelingenbeleid

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 24587 - Justitiële Inrichtingen

Besluiten bij: 29270 - Reclasseringsbeleid

Besluiten bij: 31839 - Jeugdzorg

Besluiten bij: 29628 - Politie

Besluiten bij: 35934 (R2158) - Permanent maken van de bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Besluiten bij: 32317 - JBZ-raad

Overige besluiten: