Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Ondervoorzitter is M. (Michiel) van Nispen. Griffier is Mw. A. Brood.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-04-30 36547 - Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel  
2024-04-15 36536 - Wet versterking auteurscontractenrecht i 2e
2024-01-19 36491 - Wet herimplementatie Europees strafrecht i 1e

3.

Dossiers (begrotingen)

2023-11-24 36470 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (Najaarsnota) i groen vinkje
2023-09-19 36410 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2024 groen vinkje
2023-09-19 36435 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2022-12-14 36272 - Initiatiefnota over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap  
2022-12-05 36260 - Initiatiefnota sneller uit de schulden  
2022-12-02 36261 - Initiatiefnota over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel”