Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is H. (Hülya) Kat. Ondervoorzitter is M. (Michiel) van Nispen. Griffier is Mw. A. Brood.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-09-19 36414 - Verhoging wettelijke strafmaxima mensensmokkel en uitbreiding toepasselijkheid strafwet mensensmokkel buiten Nederland i 2e
2023-07-11 36394 - Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne i 2e
2023-07-11 36395 - Delegatiegrondslag in de Politiewet 2012 voor een amvb over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36410 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2024 2e
2023-09-19 36435 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) 2e
2023-05-17 36360 VI - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 1e

5.

Dossiers (overige)

2022-12-05 36260 - Initiatiefnota sneller uit de schulden  
2022-12-02 36261 - Initiatiefnota over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel”  
2022-11-16 36251 - Initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk