Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is H. (Hülya) Kat. Ondervoorzitter is M. (Michiel) van Nispen. Griffier is Mw. A. Brood.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Photo F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
2Mirjam Bikker [Nienke van Denderen]Bikker, Mr. M.H.CU
3Ernst BoutkanBoutkan MA, E.Volt
430-Ruben BrekelmansBrekelmans MPA, MSc, R.P.VVD
5Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
6Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
722-Ulysse EllianEllian, Mr. UVVD
8Lisa van GinnekenGinneken, L.M. vanD66
9Photo M. (Machiel) de GraafGraaf, M. dePVV
10Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
11R.J. (Rudmer) HeeremaHeerema, R.J.VVD
12Lilian HelderHelder, Mr. L.M.J.S.PVV
13Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
14H.M. (Harmen) Krul BScKrul BSc, H.M.CDA
15Mr. A. (Anne) KuikKuik, Mr. A.CDA
16Photo G. (Gidi) MarkuszowerMarkuszower, Mr. G.PVV
17Paul-van-Meenen2Meenen, Drs. P.H. vanD66
18fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
1920-Ingrid MichonMichon-Derkzen, Mr. I.J.M.VVD
20Songül MutluerMutluer, Mr. S.PvdA
21RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
22Drs. H.M. (Hilde) PallandPalland, Mr. H.M.CDA
23katiPiri, Drs. K.P.PvdA
24Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
25Anne-Marijke PodtPodt MSc, A.M.D66
26Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
27S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
28Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66
29Kees van der Staaij (Bron: Website SGP / © Jeroen Bouman)Staaij, Mr. C.G. van derSGP
3039-Ruud VerkuijlenVerkuijlen MA, R.VVD
31Wassenberg, F.P. (Frank)Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
32Hanneke van der WerfWerf MA, J.J. van derD66
33Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  
2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-03-28 36333 - Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen i 2e
2023-03-27 36332 - Implementatie richtlijn (EU) 2021/1883 voorwaarden werk en verblijf niet EU-burgers, intrekking richtlijn 2009/50/EG i 2e
2023-03-21 36327 - Wetboek van Strafvordering i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-09-20 36200 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2023 i groen vinkje
2022-09-06 36181 - Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 (medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-11-16 36251 - Initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk  
2022-11-02 36234 - Initiatiefnota “Let’s talk about seksueel geweld”  
2022-05-13 36096 - Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt