Besluitpunt "Verslag van een schriftelijk overleg over het verbeterplan van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen / (BRP) (Kamerstuk 27859-153)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 31
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Het verslag van het

SO kan desgewenst worden aangemeld voor een tweeminutendebat, het kan voor kennisgeving worden aangenomen of het kan worden geagendeerd voor het ongeplande commissiedebat BRP.

 

1.

Nederlandse dossiers