Recht doen aan mensen

Source: G.J.M. (Gert-Jan) Segers i, published on Friday, September 24 2021, 11:26.

Beste partijvrienden,

Houd altijd oogcontact! Zolang je oogcontact hebt, zie je elkaar als mens. Dat was mijn oproep en verlangen deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het was een les die ik twee weken geleden leerde toen ik een dag optrok met Harky Klinefelter. Als twintiger liep hij met Martin Luther King mee in de beroemde mars door Selma. En als ze destijds omringd werden door een vijandige menigte, zorgden ze ervoor dat ze altijd oogcontact hielden met de mensen tegenover hen. Nu is hij een tachtiger en woont hij in Steenwijkerwold in Nederland. Maar nog even gedreven als daar en toen.

‘Houd oogcontact!’ Een oproep aan de overheid om mensen nooit te zien als dossier. Een oproep aan de samenleving, aan onszelf, in een Coronatijd waarin we elkaar soms uit het oog dreigen te verliezen. Maar vooral een oproep aan mezelf: blijf altijd de ander zoeken.

Maar laat het daar dan niet bij blijven. Soms moet je elkaar niet te lang in de ogen blijven kijken, maar moet je samen gewoon aan de slag. Handen uit de mouwen. Samen het goede zoeken.

En wat ben ik dankbaar dat het dan lukt om in Nederland tot mooie resultaten te komen. Dat we als politieke partijen in een tijd van verdeeldheid en polarisatie, wel zoeken naar een weg vooruit. Hoe we samen stappen kunnen zetten om de problemen van onze tijd aan te pakken.

Ik kijk terug op een week waarop we als ChristenUnie ons hart konden laten spreken. Met onze inzet voor zorgsalarissen, voor compensatie van de stijgende energierekening, voor een isolatieprogramma dat sociaal en duurzaam is, voor de bouw van meer sociale huurwoningen en veel meer dat u hieronder vindt. Een week waarin we konden laten zien wat recht doen aan mensen en aan de schepping, voor ons betekent.

En daarin hebben we samengewerkt met de voormalige coalitie en de voormalige oppositie. Samen hebben we het goede gezocht voor ons land.

Op die manier hoop ik dat we verder kunnen. Met de les van die oude dominee uit Steenwijkerwold in ons achterhoofd: houd oogcontact!

En dan aan de slag.

Hartelijke groet,

Gert-Jan Segers

---

Resultaten van de inzet van de ChristenUnie

Investeren in de zorg

Betaalbaar en duurzaam wonen

Tegengaan energiearmoede

Omzien naar mensen met een kleine beurs

Onderwijs versterken

Recht doen en veilig leven

Beter klimaat en duurzame energie

Leenstelsel afschaffen

Fatsoenlijke behandeling voor arbeidsmigranten