Brief regering; Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Omgevingsrecht

Deze brief is onder nr. 198 toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Brief regering; Maandrapportage juli en augustus 2021 - aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet
Document date 17-09-2021
Publication date 20-09-2021
Nummer KST33118198
Reference 33118, nr. 198
Commission(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

33 118

Omgevingsrecht

Nr. 198

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 september 2021

Hierbij ontvangt u, zoals toegezegd tijdens het debat op 28 januari 2020 met de Eerste Kamer over de Invoeringswet Omgevingswet (Handelingen I 2019/20, nr. 18, item 3) en zoals aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer van 25 november jl. (Kamerstuk 33 118, nr. 170), de maandrapportages juli en augustus 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet1.

De monitor wordt wekelijks geüpdatet op de website van het Programma Aan de Slag, https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ voortgang-monitoring/aansluitmonitor/.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-33118-198 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 33 118, nr. 198


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.