Coronatoegangsbewijzen om meer ruimte te geven

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Friday, September 17 2021, column.

De VVD vindt iemands individuele vrijheid als liberale partij cruciaal. Maar die is niet onbeperkt. Zeker als de vrijheid van anderen daardoor wordt beperkt of zelfs de gezondheid van anderen in gevaar kan zijn. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving en naar elkaar. De keuze om je wel of niet te laten vaccineren is vrijwillig, maar een grote groep gevaccineerden mag niet onevenredig geraakt worden door de vrije keuze van een kleine groep mensen die zich niet willen laten vaccineren. De VVD kiest er bewust voor om iedereen die gevaccineerd is, niet langer op te zadelen met strenge en beperkende maatregelen. Daarom steunt de VVD het invoeren van de coronatoegangsbewijzen in de sport, cultuur, horeca en voor evenementen. Hierdoor kunnen we ook de 1,5 meter regel afschaffen.

SPREEKTEKST CORONADEBAT 16 september 2021

Voorzitter, de 1,5 meter regel gaat de prullenbak in. Ik denk dat iedereen er naar uit ziet. En wil je liever nog afstand, dan is dat natuurlijk ieders goed recht. Sommige mensen zullen niet uitkijken naar stampvolle kroegen, anderen kunnen niet wachten.

De VVD vindt iemands individuele vrijheid als liberale partij cruciaal. Maar die is niet onbeperkt. Zeker als de vrijheid van anderen daardoor wordt beperkt of zelfs de gezondheid van anderen in gevaar kan zijn. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving en naar elkaar. De keuze om je wel of niet te laten vaccineren is vrijwillig, maar een grote groep gevaccineerden mag niet onevenredig geraakt worden door de vrije keuze van een kleine groep mensen die zich niet willen laten vaccineren.

Wij kiezen er bewust voor om iedereen die gevaccineerd is, niet langer op te zadelen met strenge en beperkende maatregelen. Daarom steunen wij het invoeren van de coronatoegangsbewijzen in de sport, cultuur, horeca en voor evenementen.

We hebben nog wel een aantal vragen. Hoe is de grens van driekwart bezetting bij evenementen binnen bepaald? Waarom is er gekozen voor toegangsbewijzen voor terrassen? Als VVD vinden we dat slecht uitlegbaar. Is daar een uitzondering voor te maken. Hoe zit het met het buurtcafé, waar de eigenaar zelf achter de tap staat, hoe doet hij de controle? Welke afspraken zijn er met de gemeenten en politie? Ik erger me behoorlijk aan de burgemeesters die nu maar weer roepen niet of beperkt te gaan handhaven. Dan ook geen extra geld.

En als we werken met coronatoegangsbewijzen, dan kan het niet zo zijn dat mensen die volledig gevaccineerd zijn, problemen ondervinden met het krijgen van een QR-code. Hoe gaat de minister dat oplossen en al die mensen ondersteunen om die QR-code wel te krijgen?

En voorzitter, omdat er met de coronatoegangsbewijzen een grotere druk op de testcapaciteit komt te liggen, moet die capaciteit wel op orde zijn, gezien de geldigheidsduur van 24 uur. Is dat het geval?

Voorzitter, de VVD vindt het belangrijk dat vaccinatiebewijzen, herstelbewijzen en testbewijzen zoveel mogelijk gelijk gesteld zijn. Zodat we mensen die zich niet kunnen of willen laten vaccineren de mogelijkheid geven om deel te nemen, ongeacht de omvang van je portemonnee. De VVD is dan ook blij dat het kabinet heeft besloten om het testen voor toegang nu gratis te houden.

Voorzitter de VVD zou het wel goed vinden om eens een keer een breder en fundamenteler debat over de toekomst te hebben, in plaats van zo ad hoc na elke persconferentie. Om eens goed door te praten over de aanpak in het najaar, over de toekomst en het op langere termijn leven met het coronavirus.

Voorzitter, we moeten afscheid nemen van maatregelen als dat verantwoord mogelijk is, zoals eerder van de avondklok en nu van de 1,5 meter. Met alle risico’s die daaraan soms kleven. Maar dat geldt ook zeker voor de coronatoegangsbewijzen. Wat is het perspectief, wat is het vooruitzicht? Wanneer en onder welke voorwaarden kunnen we daar weer vanaf? Want deze situatie kan en mag niet oneindig blijven duren.

Voorzitter, verschillende ondernemers hebben nog te maken met de gevolgen van beperkende maatregelen. De horeca, met name de nachthoreca, de evenementensector, maar ook seizoensbedrijven waar het seizoen soms in het water is gevallen en nu feitelijk voorbij is. De VVD heeft altijd gezegd, als er forse beperkingen zijn, dan moet er ook steun zijn. De VVD hoopt dat er snel duidelijkheid is over de steun aan bedrijven, zoals de nachthoreca en evenementen binnen. Waarom duurt dit zo lang? Wanneer komt die duidelijkheid er? Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid voor de ondernemers.

Voorzitter, dan nog een aantal korte punten.

De VVD heeft in het vorige debat al aangegeven dat als we bedrijven een zorgplicht opleggen voor een gezonde en veilige werkomgeving, die bedrijven dan ook de noodzakelijke informatie over vaccinatie moeten hebben en kunnen registreren. Zeker bedrijven waar de 1,5 meter niet goed in acht genomen kan worden of waar gewerkt wordt met kwetsbare mensen. Het lijkt erop dat dit in een overlegcircuit gaat verzanden. De VVD wil tempo maken. Wanneer komt hierover duidelijkheid?

Vaccinatie is de weg uit deze crisis. Wat doet het kabinet concreet om de vaccinatiegraad bij groepen in achterstandswijken, sociaal-economische zwakkere regio’s, de biblebelt en bij ouderen te verhogen? Wordt er bijvoorbeeld ook gedacht aan vaccinatie op of nabij de locaties voor toegangstesten?

De VVD steunt het voorstel om een booster te geven aan mensen met een zwak immuunsysteem. We sluiten meer groepen voor de toekomst niet uit. Hoe houdt het kabinet de vinger aan de pols?

Voorzitter, we kunnen meer, we mogen meer. En toch willen we iedereen vragen, gebruik je gezonde verstand, en blijf dat alsjeblieft doen.