35901 NL - wetsvoorstel
Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 september 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2021. In deze incidentele suppletoire begroting worden de middelen voor lokale en regionale culturele voorzieningen, stikstofreductie en ventilatie in scholen budgettair verwerkt.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(18 stuks)

2 31 augustus 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST359011
Voorstel van wet
 
2 31 augustus 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST359012
Memorie van toelichting
 
2 21 september 2021, nota van wijziging, nr. 3     KST359013
Nota van wijziging
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.