Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de bemiddelende rol van de minister bij bomenkap in het buitengebied - Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Friday, July 16 2021

Bij wetsvoorstel 34985 - Aanvullingswet natuur Omgevingswet is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.