Gegevensuitwisseing Coronacertificaten

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Monday, June 21 2021, column.

Voor het afgeven van de (digitale) coronacertificaten is gegevensuitwisseling van groot belang. De registraties van de coronavaccinaties moeten daarbij op orde zijn. De VVD wil dat dit snel op orde worden gebracht, zodat mensen zich daarover geen zorgen hoeven te maken en straks makkelijk een coronacertificaat kunnen krijgen. De coronacertificaten zijn binnenlands van belang voor de toegang tot evenementen, maar ook voor het reizen naar andere EU-landen. Wat de VVD betreft moet de communicatie omtrent reizen en corona helder zijn, evenals de communicatie en informatie voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland willen reizen.

Spreektekst van VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met enkele verbeteringen en preciseringen van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van het virus SARS-CoV-2 (35853):

Dank u wel, voorzitter. Dit is inderdaad spoedwetgeving. Dat zijn we inmiddels al een beetje gewend. Het is natuurlijk spijtig dat het moet, maar ik denk dat het op dit punt voor een goed doel is en dat veel Nederlanders uitkijken naar het kunnen reizen deze zomer.

Ik heb nog een aantal vragen naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording. Allereerst de Europese verordening. Die geldt voor twaalf maanden, maar dit wetsvoorstel wijzigt iets in de Tijdelijke wet maatregelen. Die loopt in principe 1 september aanstaande af, ook al kan die nog met drie maanden verlengd worden. Maar stel nou dat die wet niet wordt gecontinueerd. Hoe gaat het dan verder met dit coronapaspoort? Mocht het zo zijn dat de verordening toch nog nodig is maar dan korter, dan zou ik er ook voor zijn dat we korter gebruikmaken van al deze mogelijkheden.

We krijgen nog steeds veel berichten over problemen met de vaccinaties bij de huisarts. Mensen zeggen dat ze het bij hun huisarts hebben gecheckt en dat die zegt het te hebben doorgegeven. Maar ze kunnen nog steeds niet zien dat de vaccinatie wordt vermeld. Ze maken zich zorgen en denken dat het niet goedkomt. De huisartsen en de ziekenhuizen lopen natuurlijk überhaupt nog achter. Wij willen graag dat dit op orde komt, zodat mensen zich daar geen zorgen over hoeven te maken.

Het moet ook gewoon goed geregeld worden voor de BES-eilanden, die zijn gewoon onderdeel van Nederland.

Ik ben benieuwd naar het antwoord op de vraag over personen die in het buitenland gevaccineerd zijn. Hoe gaat dat werken? Hoe kunnen zij in aanmerking komen voor een digitaal coronacertificaat?

Verder heb ik nog een vraag over de interoperabiliteit van het coronacertificaat. Het geldt binnen de Europese Unie, maar we vinden het belangrijk dat het ook daarbuiten gaat gelden. Ik wil de minister manen tot spoed om daarover afspraken te maken, zodat ook dat geregeld is, want hier krijgen we behoorlijk veel vragen over.

Tijdens de technische briefing hebben we het kort gehad over het testen dat je in het buitenland nog een keer zou moeten doen. Hoe gaat dat dan werken? We kregen het idee dat je dan een buitenlandse app moet downloaden en dat lijkt ons een beetje omslachtig. Ik vraag me af of dat überhaupt te realiseren is. Hoe zit het met de terugkomst naar Nederland? Als je daarvoor getest moet zijn, gaat dat dan via de Nederlandse app of moet je daar weer een andere oplossing voor verzinnen?

Ik heb ook nog een vraag over de bronnen. Welke bronnen zijn er nu allemaal nodig? Volgens mij is het meeste geconcentreerd bij het RIVM en de GGD en dan zou het logisch zijn om vooral die bronnen aan te roepen.

Dan de veertien dagen voordat het vaccin werkzaam is. Wij hebben begrepen dat het in de aanbeveling komt te staan. Van die aanbeveling kun je afwijken. Wordt het nog Europees geregeld dat het korter kan? Ik denk dat dat voor heel veel mensen soelaas zou bieden. Kan er in Nederland eventueel van afgeweken worden of gaat er dan een heleboel mis?

Tot slot de communicatie. Nederland wereldwijd. Zelf vind ik die site niet zo vriendelijk voor bezoekers. Als je iets zoekt, moet je vaak doorklikken en dat soort zaken. Ik vroeg me af of daar nog naar gekeken wordt. Wij krijgen vragen van mensen die vanuit het buitenland naar Nederland toe willen voor vakantie. Waar moeten zij terecht voor informatie? Dat zal wel ergens op een site in het buitenland staan, maar het zou ook goed zijn als we vanuit Nederland die informatie geven, want wij willen graag dat mensen weer bij ons op bezoek komen.