Gaswinning moet veilig en verantwoord

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Thursday, May 20 2021, column.

De Leeuwarder Courant meldt dat er een negatief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou zijn voor het winnen van gas rond Burgum. De VVD vindt dat gaswinning alleen kan als dat veilig en verantwoord is. Het advies van de toezichthouder SodM is daarbij van cruciaal belang. De VVD vraagt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat of dit advies openbaar kan worden en of er op korte termijn een besluit kan worden genomen over het betreffende gaswinningsplan, zeker gelet op de onrust bij de bewoners. Ook vraagt de VVD in hoeverre bij de beoordeling van afzonderlijke gaswinningsplannen de cumulatieve effecten van verschillende gaswinningsplannen meegenomen worden in de beoordeling.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel 'Toezichthouder vindt groot gasplan te riskant'

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel 'Toezichthouder vindt groot gasplan te riskant'? 1) Wat vindt u van het bericht?
 • 2. 
  Deelt u de mening dat gaswinning alleen kan als dat veilig en verantwoord is? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Deelt u de mening dat voor het bepalen of de gaswinning veilig kan, het advies van de toezichthouder SodM van cruciaal belang is? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Klopt het dat er een negatief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ligt voor het gaswinningsplan rond Burgum in de driehoek Drachten - Kootstertille - Suwâld voor maximaal 11,5 miljard kuub tot 2050, zoals ook de woordvoerder van SodM bevestigt in het artikel?
 • 5. 
  Kunt u aangeven waarom het advies van SodM nog niet openbaar is? Wanneer wordt het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) openbaar?
 • 6. 
  Bent u bereid om het advies van SodM nu openbaar te maken, gelet op alle publiciteit en onzekerheid en onrust bij de bewoners van het gebied? Zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Kunt u op korte termijn een besluit nemen over het desbetreffende gaswinningsplan, zeker gelet op de onrust bij de bewoners? Zo nee, waarom niet?
 • 8. 
  Wanneer bent u van plan om een besluit te nemen over het desbetreffende gaswinningsplan? Op basis van welke stukken neemt u dat besluit? Hoe ziet het proces er de komende tijd uit?
 • 9. 
  In het artikel wordt gesproken over de mogelijkheid van het indienen van losse, kleinere winningsplannen, in hoeverre worden bij de beoordeling van die afzonderlijk gaswinningsplannen de cumulatieve effecten van verschillende gaswinningsplannen meegenomen in de beoordeling?