Rutte schoffeert het parlement door aan te schuiven in Nieuwsuur

Source: BIJ1 (BIJ1) i, Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1) i, published on Monday, May 10 2021.

BIJ1 veroordeelt het aangekondigde media-optreden van demissionair premier Rutte in Nieuwsuur. De partij stuurt een brief naar Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp waarin zij haar verzoekt het optreden af te keuren.

Het NPO programma Nieuwsuur kondigt aan dat Rutte maandagavond 10 mei aanschuift bij het programma om te vertellen ‘over de formatie, de gewenste nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin’. Hiermee gaat de demissionaire premier echter voorbij aan het parlement, die aan zet is om te bepalen hoe die bestuurscultuur eruit gaat zien. Volgens BIJ1 past dit geplande media-optreden in een patroon van de Rutte-doctrine waarbij het redden van het eigen imago voorgaat op het informeren van de Kamer.

“Als meneer Rutte werkelijk tot doel zou hebben om het vertrouwen van de Kamer terug te winnen en zuiver om te gaan met onze broze rechtsstaat, had hij met zijn ideeën en voorstellen in de eerste plaats bij de Kamer aangeklopt. De Kamer zit echter niet bij Nieuwsuur in de studio en Nieuwsuur is niet onze plenaire vergaderzaal.”

Lees hieronder de brief de Sylvana Simons namens BIJ1 naar de voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd heeft.

Brief aan de Kamervoorzitter over het optreden van Mark Rutte bij Nieuwsuur

Amsterdam, 10 mei 2021

Geachte mevrouw Bergkamp, beste Vera,

Op internet lezen we dat premier Mark Rutte vanavond zal deelnemen aan een uitzending van Nieuwsuur, waarin hij zal spreken over de formatie, de gewenste nieuwe bestuurscultuur en zijn eigen rol daarin als minister-president. Deze gang van zaken heeft mij, en niet mij alleen, toch ernstig verbaasd.

Volgens mij bepaalt namelijk niet meneer Rutte, maar de Tweede Kamer hoe de nieuwe bestuurscultuur moet worden vormgegeven. En volgens mij is daarbij het gesprek over de nieuwe bestuurscultuur en de rol van meneer Rutte daarin bovenal een zaak van onze volksvertegenwoordiging om zich over te buigen.

Het feit dat het kabinet ervoor kiest via de media een charmeoffensief te openen, toont dat de oude bestuurscultuur nog lang niet is gestorven. De parallel tussen deze gang van zaken en het handelen van meneer Rutte en zijn kabinet in het toeslagenschandaal lijkt hiermee ernstig duidelijk. Weer gaat de populariteit van het kabinet voor op het informeren van de Kamer.

Als meneer Rutte werkelijk tot doel zou hebben om het vertrouwen van de Kamer terug te winnen en zuiver om te gaan met onze broze rechtsstaat, had hij met zijn ideeën en voorstellen in de eerste plaats bij de Kamer aangeklopt. De Kamer zit echter niet bij Nieuwsuur in de studio en Nieuwsuur is niet onze plenaire vergaderzaal.

Dit is een zoveelste schoffering van het parlement. Een publiciteitsstunt, die tot doel lijkt te hebben om de populariteitscijfers van meneer Rutte op te krikken. Het is een bestuurlijke arrogantie die meneer Rutte niet past bezien de omstreden positie waarin hij zichzelf de laatste maanden heeft gemanoeuvreerd.

Daarom wil ik u, de Kamervoorzitter, via deze weg vriendelijk doch dringend verzoeken om: a) aan meneer Rutte te communiceren dat u deze manier van handelen afkeurt, b) hem te attenderen op het feit dat een minister volksvertegenwoordigers niet via een tv-uitzending informeert, maar via de daarvoor bestaande parlementaire wegen, en c) aan meneer Rutte de oproep te doen vanavond niet bij Nieuwsuur aan te schuiven.

Graag zie ik uw antwoord zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Sylvana Simons