Tjeenk Willink ontvangt vicepresident Raad van State en president Rekenkamer

Monday, April 19 2021, 9:00

DEN HAAG (PDC i) - Informateur Herman Tjeenk Willink i spreekt vanmiddag met met de vicepresident van de Raad van State i Thom de Graaf (D66 i) en de president van de Algemene Rekenkamer i Arno Visser (VVD i).

Verder zullen alle fractievoorzitters deze week weer uitgenodigd worden voor een gesprek met de informateur. In welke combinaties of in welke volgorde de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend.

Tjeenk Willink heeft drie weken de tijd gekregen om tot een advies te komen over de formatie. Verwacht wordt dat hij volgende week verslag zal uitbrengen.

Biografische informatie

Arno Visser

Thom de Graaf

Bron: NOS