Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (35724) - Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35724 - Initiatiefnota over familiebedrijven.

1.

Kerngegevens

Officiƫle titel Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven; Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35724)
Document date 18-03-2021
Publication date 26-03-2021
Nummer KST357243
Reference 35724, nr. 3
Commission(s) Economische Zaken en Klimaat (EZK)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 724

Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 maart 2021

In uw brief van 11 februari 2021 wordt het kabinet verzocht een reactie te geven op de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (Kamerstuk 35 724).

Ik werk momenteel aan de uitvoering van de van de leden motie Amhaouch en Palland (Kamerstuk 35 570 XIII, nr. 29) over het in kaart te brengen welke factoren bijdragen aan een goede bedrijfsopvolging en met welke beleidsopties deze zouden kunnen worden versterkt. In deze motie komen een aantal punten uit de initiatiefnota terug. Ik wil mijn reactie op de initiatiefnota Palland vanwege de gedeeltelijke overlap met de motie Amhaouch/Palland meenemen in mijn reactie op de motie en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2021 informeren.

Parallel aan de uitvoering van die motie is de reguliere evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsbeĆ«indiging en bedrijfsopvolging gestart. Deze evaluatie en de kabinetsreactie hierop worden in Q3 2021 naar de Tweede Kamer gezonden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

M.C.G. Keijzer

kst-35724-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 724, nr. 3


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.