Suïcidepreventie moet een verplichte overheidstaak worden

Source: J.S. (Joël) Voordewind i, published on Saturday, March 6 2021, 6:00.

Een aantal keer heb ik bij een graf gestaan van iemand die zichzelf om het leven had gebracht. De radeloosheid van mensen die geen andere weg meer zien dan zelfdoding is amper te bevatten. En daarna volgt het verdriet van de nabestaanden, achterblijvend met de leegte van het verlies en vol met vragen.

Elk jaar plegen 1800 mensen zelfmoord. Jaarlijks worden 250.000 mensen nabestaande omdat iemand in hun familie- of vriendenkring geen andere uitweg zag. Elke suïcide is niet alleen een persoonlijk drama. Het doet ook een beroep op de maatschappij. We hebben als samenleving en als overheid de taak om zelfdoding zoveel mogelijk te voorkomen.

Gedurende mijn hele periode als Kamerlid heb ik daarom hard gemaakt voor landelijke overheidsinzet op suïcidepreventie. En gelukkig is er in de afgelopen jaren ook meer aandacht voor gekomen. Dit was mede dankzij staatssecretaris Paul Blokhuis, die deze kabinetsperiode ontzettend goed werk op dit onderwerp heeft verricht. Zijn inzet kon rekenen op steun van links tot rechts. Dat is heel mooi.

Maar er is wat extra’s nodig om te zorgen dat deze inzet gegarandeerd blijft. Anders kan het zomaar zijn dat het onderwerp naar de achtergrond verdwijnt als er over vijf of tien jaar in de Kamer weinig animo voor blijkt te zijn. Of als het dan zittende kabinet het minder belangrijk vindt. Daarom kom ik, vlak voor het einde van mijn Kamerlidmaatschap, met een initiatiefwet die goede, toegankelijke hulp gaat garanderen. Deze dien ik samen in met PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS. D66 heeft al aangegeven voor te stemmen. Brede steun dus.

Als deze wet wordt aangenomen, wordt suïcidepreventie namelijk een overheidsverplichting, in plaats van een politieke keuze. Al eerder is bijvoorbeeld in de wet vastgelegd dat de minister van VWS zorg moet dragen voor een bevolkingsonderzoek ter preventie van kanker. Op die manier moet ook wettelijk worden verankerd dat de minister verantwoordelijk is voor voldoende overheidsinzet om zelfdoding zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij hoort bijvoorbeeld het bestaan van een gratis hulplijn.

Zo hoeft de regering niet elke periode opnieuw af te wegen óf overheidsinzet om suïcides te voorkomen een goed idee is, maar kunnen de ministeries direct werken aan hóe ze zich inzetten om dat te bereiken. Dat is goede zorg. Juist op zo’n kwetsbaar thema als dit.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.