JA21 en Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Source: Parlement.com.

Juiste Antwoord 21 (JA21 i) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Joost Eerdmans i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'Het Juiste Antwoord'. De partij nam voor het eerst deel aan de verkiezingen en haalde daarbij 3 zetels.

Op de tweede plaats op de lijst van JA21 stond Nicki Pouw-Verweij i en op de derde plaats Europarlementariër Derk Jan Eppink i.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

JA21 ging de verkiezingen in met het programma: 'Het Juiste Antwoord'. Het was vooral gericht op minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en een betrouwbare overheid die meer ondersteuning voor ondernemers biedt.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgenden in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • de balans tussen wetgevende en rechterlijke macht moet worden hersteld. Hoe dit moet gebeuren "is geen vooraf uitgemaakte zaak."
 • een inzichtelijker selectieprocedure van rechters en meer balans (qua politieke kleur) in de achtergrond van te benoemen rechters.
 • het instellen van een constitutioneel hof
 • het mogelijk maken van referenda, waarvan de precieze opzet nog nadere vorm kan krijgen

Europa

 • de EU moet een afgeslankte, meer flexibele samenwerking worden, gericht op vooral economische samenwerking.
 • geen machtsconcentratie maar een lossere Gemeenschap van Europese Staten waarin soevereiniteit behouden blijft.
 • de euro moet worden afgeschaft
 • er komt een eind aan het opengrenzenbeleid.
 • Nederland moet, net als Denemarken, opt-out recht krijgen bij nieuwe EU-verdragen
 • het vetorecht in de Europese Raad i blijft behouden
 • de EU stopt met alle onderhandelingen met kandidaat-landen voor uitbreiding.
 • met name de toetreding van Turkije moet worden voorkomen.
 • het Europees Parlement vergadert nog maar op één locatie
 • er moet een streep door de Green Deal.
 • het programma vermeldt dat JA21 wil dat een EU-migratiepact met verplichte opname van asielzoekers niet wordt ondertekend en het verdrag van Schengen i wordt herzien. Grenscontroles door lidstaten moeten hierdoor weer mogelijk worden.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

3.

Meer over