50PLUS en Tweede Kamerverkiezingen 2021

Source: Parlement.com.

50PLUS i had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Liane den Haan i als lijsttrekker. De titel van het verkiezingsprogramma luidde 'De kracht van PLUS'. Voor de verkiezingen had 50PLUS vier zetels. Na de verkiezingen was daar één van over.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

50PLUS ging de verkiezingen in met het programma: 'De kracht van PLUS'. Het was vooral gericht op goed ouderenbeleid.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

  • er komt een kiesdrempel van 3 procent om versnippering binnen de politiek tegen te gaan
  • Nederland krijgt een gekozen burgemeester
  • bindende referenda over zwaarwegende voorstellen met een grote invloed op het leven van mensen
  • om te voorkomen dat gemeenteraadsverkiezingen over landelijke politici gaan worden deze in alfabetische volgorde (gemeentenaam) op 26 verschillende woensdagen gehouden
  • bevoegdheden gaan naar het Rijk en/of grote centrumgemeenten.

Europa

  • geen verdere uitbreiding van de EU, zodat deze sterk en stabiel blijft
  • Nederland moet niet opdraaien voor slecht economisch beleid van andere eurolanden
  • extra EU uitgaven moeten niet automatisch verworden tot hogere bijdragen van lidstaten
  • verspilling binnen de EU moet worden aangepakt.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

Meer over