35675 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet invoering inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 december 2020 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Futselaar.

 

Initiatiefvoorstel om weer een basisbeurs mogelijk te maken. De invoering hiervan en enkele belangrijke keuzes ten aanzien van de vormgeving en hoogte van beurzen hangen af van een algemene maatregel van bestuur die het nieuwe kabinet na het bereiken van een regeerakkoord kan vaststellen. Hiermee kan een nieuw systeem zo snel mogelijk wworden doorgevoerd.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Futselaar tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het mogelijk maken van een bij algemene maatregel van bestuur in te voeren inkomensafhankelijke beurs hoger onderwijs (Wet invoering inkomensafhankelijke beurs ho)

2.

Documenten

(6 stuks)

2 14 december 2020, geleidende brief, nr. 1     KST356751
Geleidende brief
 
2 14 december 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST356752
Voorstel van wet
 
2 14 december 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST356753
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.