Oud-senator Veder-Smit herdacht door Eerste Kamer

Tuesday, September 29 2020, 14:08

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering oud-senator Els Veder-Smit i herdacht. Veder-Smit overleed op 26 augustus 2020 op 98-jarige leeftijd.

Veder-Smit was bijna 10 jaar Eerste Kamerlid voor de VVD i in de periode 1981 tot 1991. Ze was al vanaf 1954 werkzaam in het openbaar bestuur en werd in 1978 staatssecretaris Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het eerste kabinet-Van Agt. Naast haar politieke carrière was Veder-Smit ook zeer actief op het maatschappelijke vlak, met onder meer het erevoorzitterschap van de Nationale Kruisvereniging.

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn i sprak vandaag lovende woorden: "Ze was een wegbereider in de Nederlandse politiek, met name op het gebied van emancipatie en volksgezondheid. Niet omdat ze - in haar woorden - "zo'n hervormer" was, maar omdat ze vond dat het nodig was."

Bron: Eerste Kamer