35542 NL - wetsvoorstel
Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (steun- en herstelpakket)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 augustus 2020 ingediend door de regering.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) vanwege aanvullende maatregelen binnen het Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Het gaat onder andere om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), de Tijdelijke regeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland, de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo), het versnellen van de brede schuldenaanpak en de vergoeding eigen bijdrage kinderopvangtoeslag.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(50 stuks)

2 31 augustus 2020, voorstel van wet, nr. 1     KST355421
Voorstel van wet
 
2 31 augustus 2020, memorie van toelichting, nr. 2     KST355422
Memorie van toelichting
 
2 8 september 2020, amendement, nr. 3     KST355423
Amendement Gijs van Dijk over opschorten sollicitatieplicht en re-integratieplicht bijstand
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.