Duidelijkheid nodig over coronaregels

Source: A.H. (Attje) Kuiken i, published on Saturday, May 16 2020.

Mag je met vier mensen in de tuin afspreken op 1,5 meter? En met dezelfde groep in het park? Vanaf hoeveel personen wordt visite een 'coronafeestje'? En mag je met een theedoek om in de trein?

Iedere Nederlandse burger dient de wet te kennen. Maar in deze verwarrende coronatijden is dat steeds moeilijker. Hoewel het grote merendeel van de Nederlanders z'n best doet om zich aan de voorschriften te houden, is dat lang niet altijd makkelijk.

En dat heeft soms vergaande gevolgen. Jonge mensen die in het park afspreken en niet alleen een boete, maar ook een aantekening in de justitiële documentatie krijgen. In de volksmond ook wel bekend als een strafblad.

Of de huisgenoten in Leiden die een boete kregen omdat ze met z'n vijven op het balkon van hun studentenflat stonden. Een situatie waarin niemand meer weet wat nu wel mag en wat niet.

Dit is een uitzonderlijke tijd.

Laat helder zijn: dit is een uitzonderlijke tijd. De regels die horen bij ons nieuwe normaal hebben niet alleen de bevolking, maar ook de regering overvallen. Onduidelijkheid - hoe vervelend ook - hoort er dan in het begin bij. Bovendien moet je ook kunnen optreden waar de volksgezondheid in gevaar komt.

Maar inmiddels zijn we al twee maanden onderweg en worden er nog steeds boetes uitgedeeld op basis van een noodverordening. En verschilt de aanpak van stad tot stad en van handhaver tot handhaver.

Er moet daarom zo snel mogelijk duidelijke coronawetgeving komen. Een wet waarin duidelijk staat beschreven wat wel en wat niet mag in deze anderhalvemeter-samenleving. Een wet die grondwettelijk deugd omdat we nu niet exact weten of eerder uitgedeelde boetes voor de rechter stand zullen houden.

Iedere dag dat de wet er niet ligt kan dat tot problemen leiden. De focus van die wet moet liggen op medewerking en gezond verstand. Rutte herhaald iedere keer dat we volwassen zijn. Ik zou zeggen dat mensen van goede wil zijn. We moeten elkaar aanspreken op gedrag, en zo nodig kan de politie waarschuwen. Boetes zijn pas een optie als het gewone fatsoen ontbreekt.

In de huidige noodverordening leiden boetes tot een strafblad. Dat kan problemen opleveren met het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag. Een strafblad lijkt me zwaar middel voor drie jongeren in een park. Daarom moeten in de nieuwe coronawetgeving de coronaboetes bestuurlijke boetes worden. Die leiden niet tot een stafblad.

Vergelijk met de bestuurlijke boetes voor overlast in de openbare ruimte, zoals de sluitingstijd van cafe overtreden, bekladden van muren, gebruik van softdrugs op straat, wildplassen of de Mulderboetes voor kleine verkeersovertredingen. Hiermee doen we recht aan de balans tussen wat redelijk en rechtvaardig is.

Het kabinet heeft een dergelijke wet ook weken geleden aangekondigd, maar sindsdien is er niks meer van vernomen. Terwijl Nederland behoefte heeft aan duidelijkheid. Die moet er snel komen.