PERSBERICHT JAN HUITEMA (VVD): EUROPESE GOEDKEURING VOOR IRRIGATIE MET GEZUIVERD AFVALWATER

Source: J. (Jan) Huitema i, published on Wednesday, May 13 2020, 2:16.

Vandaag wordt het wetsvoorstel over kwaliteitseisen van hergebruikt afvalwater formeel goedgekeurd in het Europees Parlement. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. Het voorstel is eerder al goedgekeurd tijdens onderhandelingen tussen EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Een goedkeuring vandaag betekent dat de wet daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden.

Een positieve uitslag is belangrijk voor de hele agrarische sector. Toenemende droogte is namelijk een uitdaging waar boeren in heel Europa mee te maken hebben. We moeten daarom niet alleen grond- en oppervlaktewater gebruiken voor irrigatie, maar ook kijken naar nieuwe bronnen. Zo kan afvalwater dusdanig gezuiverd worden dat het kan worden hergebruikt voor de beregening van landbouwgewassen: een win-win situatie voor mens, boer en milieu. In het voorstel staan Europese kwaliteitscriteria voor het hergebruikte water, die in alle lidstaten voedselveiligheid en volksgezondheid waarborgen.

Die criteria zijn met name voor Nederland erg belangrijk. VVD-Europarlementariër Jan Huitema: “In Nederland stellen wij al heel hoge eisen aan het water dat gebruikt wordt om te irrigeren. Die kwaliteitseisen moeten overal in Europa gelijk zijn. Dat is zowel belangrijk voor voedselveiligheid en volksgezondheid, als voor onze concurrentiepositie in Europa: groenten en fruit uit andere EU-landen liggen immers ook bij ons in de supermarkt.