Tijdelijk ontslag volksvertegenwoordigers nu ook mogelijk in vier maanden voor einde zittingsduur

Tuesday, January 28 2020, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - Volksvertegenwoordigers kunnen voortaan ook in de laatste zestien weken van hun zittingsduur tijdelijke vervanging aanvragen vanwege zwangerschap en bevalling of ziekte. Dit geldt voor leden van de Tweede i en Eerste Kamer i, de provinciale staten i, het algemeen bestuur van een waterschap, de gemeenteraad, de eilandsraad en het kiescollege. Voorheen was dit alleen mogelijk tot aan de grens van zestien weken voor het einde van de zittingsduur.

Deze beperking leidde in het verleden tot verschillende problemen. Zo kwam het voor dat een vertegenwoordiger zonder vervanging langdurig afwezig was of juist noodgedwongen zitting hield. Dit had in sommige gevallen negatieve gevolgen, zowel voor het lid zelf als voor het vertegenwoordigd orgaan en de overige leden van de fractie.

Het voorstel tot het wijzigen van de regeling werd op 19 december 2019 afgedaan als hamerstuk i door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer deed dat vandaag.