Geen les in Amsterdam Nieuw-West. Maar waarom?

Source: K.A.E. (Kirsten) van den Hul i, published on Thursday, December 12 2019.

Ruim 5000 leerlingen in Amsterdam Nieuw West kregen deze week geen les. Reden? Hun basisscholen sloten gedurende de hele week de deuren omdat ze al te lang worstelen met een oplopend lerarentekort.

Deze week hebben de leraren van de in totaal zestien scholen hun hersens gekraakt op de vraag: hoe houden we onze onderwijskwaliteit op peil terwijl de werkdruk zo ongelooflijk hoog is? Tegelijkertijd maakte de gemeente vandaag bekend dat het lerarentekort in Amsterdam nog harder oploopt dan tot nu toe werd gedacht.

De hoofdstad heeft nu 384 vacatures. Dat is gemiddeld 2 leraren te weinig per school.

Het vormt een nieuw dieptepunt in de crisis waar het onderwijs zich in begeeft. Op uitnodiging van Kirsten van den Hul komen de leraren, onderwijsondersteuners en ouders van de zestien scholen aanstaande dinsdag hun overdenkingen delen met de Tweede Kamer. Dat is interessant, en wij hopen dat we elkaar kunnen helpen. Maar onder de streep weten we een ding heel zeker: zonder structureel extra geld voor het funderend onderwijs blijven we achter de feiten aanlopen. Blijven er overal in het land steeds vaker kinderen naar huis gestuurd worden of worden ze afgedaan met onbevoegden voor de klas. Simpelweg omdat er onvoldoende leraren zijn. De cao die vandaag is afgesloten in het primair onderwijs lost dit probleem helaas ook niet op.

Wat nodig is zijn structurele investeringen.

Wat wel nodig is, is structurele investeringen. Daarmee kunnen basisschoolleraren eerlijker worden beloond en kunnen er extra handen in de klas worden aangetrokken om de werkdruk te verlagen. En vooral: kunnen we ervoor zorgen dat kinderen weer de aandacht krijgen die zij verdienen. Want het meest pijnlijke aan dit lerarentekort is dat de meest kwetsbare kinderen het eerste de dupe worden. Kinderen die extra aandacht nodig hebben. En kinderen die op scholen en/of in wijken zitten waarvoor de gemiddelde leraar niet staat te trappelen.

De begrotingsbehandeling die eind vorige maand werd behandeld bood een uitgelezen kans om het tij te keren. Om huidige en toekomstige leraren een perspectief te bieden dat ook zij in de toekomst een huis kunnen kopen. Dat de werkdruk echt wordt verlaagd en zij zeker zijn van een fatsoenlijke waardering voor het belangrijke werk dat zij doen.

We moeten het tij keren en voorkomen dat er een generatie verloren gaat.

Maar dit kabinet pakt die kans niet. En dat terwijl er een historisch miljardenoverschot op de Rijksbegroting staat. Wij hebben daarom vorige week in de Tweede Kamer tegen de Onderwijsbegroting gestemd, en blijven solidair met de honderdduizenden leraren die hebben aangekondigd eind januari opnieuw het werk neer te leggen. Komende week wordt de begroting in de Eerste Kamer besproken. Onze wensen blijven staan: structurele investeringen in het onderwijs. Niet over een paar jaar, maar nu. Zodat we het tij op tijd keren en voorkomen dat er een generatie verloren gaat. Dat elk kind zeker is van een goede leraar voor de klas.

Benieuwd wat de PvdA voor zowel korte als lange termijn voorstelt om het lerarentekort aan te pakken, zie dan ons Noodpakket Leraar Voor de Klas.