Meeting: Committee on International Trade, Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, September 24, 2020
calendar

Meeting: Committee on International Trade, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date January 21, 2020 09:00 - 18:00
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P1A002
organisation Committee on International Trade (INTA) i

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

9.00 - 12.30 uur

 • 9. 
  Uiteenzetting door Gordan Grlić Radman, minister van Buitenlandse en Europese Zaken, namens het fungerend voorzitterschap van de Raad, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap op het gebied van het internationaal handelsbeleid

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

 • 10. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 - C9-0023/2019

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.857v01-00

AM - PE643.172v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

AM - PE643.132v02-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.172v02-00

AM - PE641.396v01-00

 

PECH -

Pietro Bartolo (S&D)

AD - PE641.139v02-00

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 11. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/01391

2018/0356M(NLE)

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.858v01-00

AM - PE643.175v02-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD - PE641.414v02-00

AM - PE643.185v01-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.208v02-00

AM - PE641.386v01-00

 

PECH -

Pietro Bartolo (S&D)

AD - PE641.153v04-00

AM - PE643.202v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 12. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 - C9-0020/2019

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.860v01-00

AM - PE643.173v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

AM - PE643.133v02-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.171v02-00

AM - PE641.397v01-00

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 13. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/01390

2018/0358M(NLE)

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.888v01-00

AM - PE643.174v02-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD - PE641.417v02-00

AM - PE643.186v01-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.207v02-00

AM - PE641.387v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 14. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

INTA/9/01612

2019/2131(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Enikő Győri (PPE)

PA - PE643.140v01-00

AM - PE644.927v01-00

Bevoegd:

 

ECON -

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v01-00

AM - PE645.100v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 december 2019, 17.00 uur

 • 15. 
  Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

INTA/9/00397

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Bernd Lange (S&D)

AL - PE645.037v01-00

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

PR - PE645.036v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

 • 16. 
  Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

 Verslaggeving aan de commissie

 • 17. 
  Gedachtewisseling betreffende de onderhandelingen over de toekomstige economische en handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk na zijn terugtrekking uit de Europese Unie

Met gesloten deuren

 • 18. 
  Reactie van de EU op de extraterritoriale gevolgen van maatregelen van een derde land (blokkeringsverordening, Instex, Nord Stream 2)

* * *

15.00 - 18.00 uur

Openbare hoorzitting

 • 19. 
  Dag van het handelsbeleid

INTA/9/01950

 Hoorzitting (zie afzonderlijk programma)

 • 20. 
  Rondvraag
 • 21. 
  Volgende vergaderingen

 19-20 februari 2020 (Brussel)


1.

Committee on International Trade (INTA)

The Parliamentary Committee of International Trade is responsible for:

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info