Bezoek aan Japan, Tokyo - EU monitor

EU monitor
Tuesday, May 26, 2020
calendar

Bezoek aan Japan, Tokyo

Tokyo
date October 15, 2019
city Tokyo, Okayama, Japan
attending H.M. (Hugo) de Jonge i et al.

Internationale bijeenkomst | Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge brengt een bezoek aan Japan. Op het programma staan onder meer:

  • Handelsmissie Life Sciences & Health;
  • World Dementia Council;
  • Well Ageing Society Summit;
  • De ministeriële bijeenkomst van de G20 over Volksgezondheid.

1.

More about...