Oud-minister Ella Vogelaar (PvdA) overleden

Tuesday, October 8 2019, 23:14

In Utrecht is op 7 oktober op 69-jarige leeftijd oud-minister Ella Vogelaar overleden. Zij was anderhalf jaar minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IVĀ i. Aan haar ministerschap kwam een einde toen haar partij het vertrouwen in haar opzegde.

Ella Vogelaar begon als vormingswerker en doorliep daarna een loopbaan bij de vakbond. Zij was voorzitter van de Bond voor onderwijzend personeel en werd in 1994 vicevoorzitter van de FNV. Nadat zij daar was vertrokken kreeg zij onder meer adviesfuncties bij overheid en vervulde zij functies in het bedrijfsleven.

Als minister zette zij zich in voor de aanpak van problemen in wijken met veel maatschappelijke problemen. De financiering van dit beleid verliep echter moeizaam. Als minister voor integratie bracht zij een nota uit waarin verminderen van de polarisatie in de samenleving een kerndoel was.

Zij kwam onder vuur te liggen toen zij in 2007 uitsprak dat de islamitische cultuur zich op termijn zou nestelen in de Nederlandse samenleving. PVV-leider Wilders noemde haar in de Tweede Kamer 'knettergek'. Later kreeg mevrouw Vogelaar ook kritiek vanwege een minder gelukkig mediaoptreden. Verder verzwakte een debacle bij een Rotterdamse woningcorporatie haar positie.

Ella Vogelaar maakte een einde aan haar leven, nadat zij geruime tijd aan depressies had geleden.

 

uitgebreide biografische gegevens