35300, nr. 69 - Motie Baudet over geen financiële verplichtingen aangaan voor het klimaatbeleid - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, geen financiële verplichtingen aan te gaan op het gebied van klimaatbeleid en de besparingen die dit oplevert, direct in te zetten om de schenk- en erfbelasting komend jaar te verminderen en af te schaffen in 2021.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 69     KST3530069
Motie Baudet over geen financiële verplichtingen aangaan voor het klimaatbeleid
 

2.

Dossier