Dr. J. (Hans) Linthorst Homan

foto Dr. J. (Hans) Linthorst Homan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Telg uit een bekend Drents regentengeslacht, die in 1937 Commissaris van de Koningin in Groningen werd. Was aanvankelijk werkzaam als advocaat en later burgemeester van Vledder. Werd vooral bekend als lid van het Driemanschap dat in 1940 leiding gaf aan de Nederlandse Unie i. Aanhanger van 'vernieuwing' van de Nederlandse samenleving via het doorbreken van de bestaande verzuiling. Goede bedoelingen leidden echter al spoedig tot te grote toegeeflijkheid jegens de Duitse bezetter. Na de opheffing van de Unie in 1941 in de jaren 1942-1944 gijzelaar in Sint-Michielsgestel. Keerde na de oorlog niet terug als Commissaris, maar kreeg later wel ambtelijke en diplomatieke functies.

in de periode 1937-1967: lid Hoge Autoriteit EGKS, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Johannes (Hans)

Place and date of birth
Assen, 17 February 1903

Place and date of death
Rome (Italië), 6 November 1986

2.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")

3.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Vledder, from 1 February 1932 until 1 June 1937
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, from 1 June 1937 until 9 August 1941 (benoemd bij K.B. van 14 mei 1937; in 1941 ontslagen door de bezetter en eervol ontslag bij K.B. van 13 oktober 1947, met terugwerkende kracht tot 15 april 1945)
 • directeur Europese integratie, directoraat-generaal Buitenlandse Economische betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, from 1952 until January 1958
 • Permanent Vertegenwoordiger bij de EEG en de EGKS, from January 1958 until 15 December 1962
 • lid Hoge Autoriteit van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), from 15 December 1962 until 1 July 1967
 • vertegenwoordiger van de EEG (Europese Economische Gemeenschappen) te Londen, from 1 September 1968 until 1 September 1971

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, from 13 July 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, until 20 April 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid commissie inzake exportbevordering, 1951
 • voorzitter NOC (Nederlands Olympisch Comité), from 19 December 1951 until 24 January 1959

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Kreeg in 1947 met terugwerkende kracht eervol ontslag, nadat zijn terugkeer als Commissaris in 1945 was tegengehouden. Hem werd een tegemoetkomende houding verweten en zijn uitlating over de wenselijkheid van een 3-2 overwinning voor de Duitsers werd hem kwalijk genomen.
 • Zette zich na de oorlog sterk in voor Europese integratie en had een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het Plan-Beyen in 1952
 • Speelde een belangrijke rol bij het totstandkomen van de Verdragen van Rome over Europese integratie in maart 1957

Private life
 • Negen achtereenvolgende generaties van zijn familie waren Statenleden van Drenthe, waarna er enkele generaties Commissarissen der Koningin leverden
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Wassenaar
 • Tijdens zijn voorzitterschap van het Nederlands Olympisch Comité werd besloten tot de boycot van de Olympische Spelen in Melbourne (1956) vanwege de Russische inval in Hongarije.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • L. de Jong, "Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", deel IV, tweede deel, 516-519
 • A.E. Kersten, "Linthorst Homan, Johannes (1903-1986)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 383
 • Levensbericht in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986/87, 103-109
 • Ned. Patriciaat, 1964

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.