35300, nr. 72 - Motie Baudet over zo snel mogelijk gedetailleerd de totale jaarlijkse kosten van massale immigratie inzichtelijk maken - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, zo snel mogelijk gedetailleerd inzichtelijk te maken wat de totale jaarlijkse kosten zijn van massale immigratie, in elk geval uit niet-westerse landen, naar Nederland en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 72     KST3530072
Motie Baudet over zo snel mogelijk gedetailleerd de totale jaarlijkse kosten van massale immigratie inzichtelijk maken
 

2.

Dossier