28741, nr. 60 - Motie Van Nispen c.s. over geen onomkeerbare stappen voor de sluiting van twee inrichtingen - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) i en was mede ondertekend door Niels van den Berge (GL) i en Attje Kuiken (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, nu geen onomkeerbare stappen te zetten met de sluitingen en eerst te zorgen voor de realisatie van de kleinschalige voorzieningen en een volledige financiële onderbouwing van de sluitings-plannen aan de Kamer te sturen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 60     KST2874160
Motie Van Nispen c.s. over geen onomkeerbare stappen voor de sluiting van twee inrichtingen
 

2.

Dossier