28741, nr. 57 - Motie Renkema c.s. over de mogelijkheden om medewerkers voor de regio te behouden - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema (GL) i en was mede ondertekend door Niels van den Berge (GL) i, Attje Kuiken (PvdA) i en Michiel van Nispen (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met medewerkers van Het Poortje Juvaid en Via Het Keerpunt, gemeenten, civiele jeugdhulporgani-saties en andere relevante instanties om te bezien wat de mogelijkheden zijn om de medewerkers voor de regio te behouden en de Kamer hierover te informeren.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 57     KST2874157
Motie Renkema c.s. over de mogelijkheden om medewerkers voor de regio te behouden
 

2.

Dossier