35300, nr. 57 - Motie Nijboer over lokale overheden compenseren voor misgelopen inkomsten - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, vooruitlopend op structurele oplossingen lokale overheden komend jaar te compenseren voor de misgelopen inkomsten.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 57     KST3530057
Motie Nijboer over lokale overheden compenseren voor misgelopen inkomsten
 

2.

Dossier