35300, nr. 59 - Motie Van Raan over een inventariserend onderzoek naar het begrip ecocide - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een inventariserend onderzoek te doen naar het begrip ecocide en de Kamer daarover op een opportuun moment te informeren.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 59     KST3530059
Motie Van Raan over een inventariserend onderzoek naar het begrip ecocide
 

2.

Dossier