35300, nr. 55 - Motie Nijboer c.s. over 560 miljoen voor de aanpak van het lerarentekort - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) i en was mede ondertekend door Mahir Alkaya (SP) i en Bart Snels (GL) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, 560 miljoen euro uit te trekken om het lerarentekort aan te pakken en om de lonen in het basisonderwijs gelijk te trekken met de lonen in het voortgezet onderwijs en dit te dekken uit het versoberen van de innovatiebox.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 55     KST3530055
Motie Nijboer c.s. over 560 miljoen voor de aanpak van het lerarentekort
 

2.

Dossier